Ptákoplaš

Ptákoplaš je dílna, kde se zpívá, vaří, zahradničí. Je to zároveň skupina, jejímiž členy jsou lidé mnoha talentů, kteří se s chutí učí stále něco nového, tvoří, zapojují se do projektů Komunitního centra u Podivena, ale vymýšlejí i své vlastní projekty.

S Ptákoplašem se tak můžete setkat ve školkách, ve školách, v Domech s pečovatelskou službou, v lese, na louce, ve městě,... Je to duch svébytný, však dobrotivý!

Skupinu Ptákoplaš doprovází Radka Franců, pro níž hledání nových cest je tím největším dobrodružstvím.