Keramická dílna

V keramické dílně používáme kvalitní Rudolfovu hlínu a vlastní fantazii. Klienti se seznámí s technikami práce s hlínou, přesto každý výrobek v sobě nese jejich otisk, povahu, momentální náladu.

Keramicka dílna slouží k terapii, ale k i setkávání lidí s chutí tvořit.