Tvůrčí atelier

6tej smysl

O našem ateliéru

Tvůrčí atelier 6tej smysl byl založen v roce 2011 jako výtvarně-keramická dílna pro lidi s mentálním nebo jiným postižením. V současnosti nabízíme terapeutické dílny, pořádáme tvůrčí dílny v rámci festivalů a výstav zaměřených na uchování tradičních řemesel, spolupracujeme se školami a školkami.

V terapeutických dílnách si každý vybere, čemu se chce věnovat. Nabídka je široká: divadlo, muzicírování, keramická dílna, tkalcovské techniky, výroba šperků, linoryty a jiné tiskařské techniky a v neposlední řadě specialita našeho ateliéru - zpracování ovčího rouna, od samotného stříhání, praní, kramplování, barvení, přes spřádání (např. na klasickém kolovratu), nebo plstění, až po širokou škálu výrobků z opravdové přírodní ovčí vlny.

Naši partneři

Objevujeme nové talenty a sdílíme své umy

Říká se, že člověk má 5 smyslů: zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Některý je vyvinutý lépe, některý hůře. Příroda nás částečně obdařila vlastní kompenzační pomůckou, to když zrak nestačí, pomůže sluch, když čich nestačí, pomůže zrak.

Někde ovšem ani to nestačí, a to pak uvítáme setkání s člověkem, který je vybaven smyslem šestým. Všimne si ne toho, co neumíme, ale toho, co umíme a nasměruje nás tak, abychom v sobě objevili skrytý potenciál, poznali radost z překonání překážek a z objevení nového umu. V atelieru 6tej smysl nás baví využívat šestého smyslu k objevování nových talentů a vzájemně sdílet své umy.

V našem ateliéru umění překračuje hranice a dotýká se srdcí